Certifikimi

Certifikata e Patentave

 • CE PËR FFP2
 • CE-FFP3
 • ISO 13485
 • ISO 14001
 • ISO45001
 • TGA
 • LISTA E BARDHË
 • Certifikata e të dhënave të prodhimit të pajisjeve mjekësore të klasit të parë
 • Lanhe Medical-çertifikata e të dhënave të funksionimit të pajisjes mjekësore të klasit të dytë
 • Regjistrimi i BE-së CIBG
 • Certifikata e regjistrimit për maskat mjekësore të njëpërdorshme
 • Licenca e prodhimit të pajisjeve mjekësore
 • Maska kirurgjikale mjekësore të stampuara nga Administrata e Barnave
 • Certifikata e regjistrimit të maskës kirurgjikale mjekësore
 • Certifikimi BSCI